http://portalpnk.kg/2016/06/15/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-15-ijunya-2016-goda-25-8/attachment/4528/