http://portalpnk.kg/2016/10/12/izmeneniya-v-mezhdunarodnyh-standartah-audita-2/2365risunok2/