http://portalpnk.kg/2017/02/03/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-3-fevralya-2017-goda-67/forma/