http://portalpnk.kg/2017/05/18/vopros-po-korrektirovke-nds-pri-spisanii-tmz-kompaniya-likvidirovala-zapasy/kartinka-k-voprosu-1-5/