http://portalpnk.kg/2017/10/18/mozhno-li-prinimat-na-rabotu-sotrudnikov-po-patentu-ustanoviv-im-fiksirovannyj-rabochij-den/kartinka-k-voprosu-o-patente-2/