http://portalpnk.kg/2018/12/01/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-31-dekabrya-2018-goda-658/kod-tipa-dvigatel1-2/