http://portalpnk.kg/2018/12/01/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-7-dekabrya-2018-goda-2018-p-15-52-6-npa/o-kredite-na-podderzhanie-likvidnosti-ot-3-sentyabrya-2015-goda-501/