http://portalpnk.kg/2018/12/26/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-26-dekabrya-2018-goda-2018-p-14-58-7-ps/prilozhenie-k-postanovleniju-pravleniya-nbkr-ot-26-dekabrya-2018/