http://portalpnk.kg/2019/02/25/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-25-fevralya-2019-goda-88/spravka-prilozheni-4-1/