http://portalpnk.kg/2019/03/13/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-13-marta-2019-goda-2019-p-07-10-2-dkp/perechen/