https://portalpnk.kg/2017/12/15/nalogovyj-uchet-dohodov-i-rashodov-svyazannyh-s-polucheniem-dohoda/nalog-uchet-dohodov-i-rash-dec-2017-tab-1-2/