https://portalpnk.kg/2022/06/10/postanovlenie-kabineta-ministrov-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-10-ijunya-2022-goda-312/predsedatel/