https://portalpnk.kg/2022/07/22/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-22-ijulya-2022-goda-2022-p-33-45-2-npa/raschetnaya-vedomost-4/