https://portalpnk.kg/2022/07/27/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-27-ijulya-2022-goda-2022-p-12-47-4-npa-2/nacionalnyj-bank-kyrgyzskoj-respubliki/