https://portalpnk.kg/2016/01/04/buhgalterskij-uchet-subektov-malogo-predprinimatelstva/opu/