https://portalpnk.kg/2017/02/08/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-8-fevralya-2017-goda-5-1/graficheskij-simvol-som/