https://portalpnk.kg/2017/02/22/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-22-fevralya-2017-goda-6-6/tablica-3/