https://portalpnk.kg/2018/08/03/rabotnik-prinimaetsya-v-shtat-on-yavlyaetsya-nerezidentom-kr/attachment/6026/