https://portalpnk.kg/2018/12/31/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-31-dekabrya-2018-goda-648/svedeniya/