https://portalpnk.kg/2019/01/01/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-28-yanvarya-2019-goda-29/stavki-probirnogo-sbora/