https://portalpnk.kg/2019/02/01/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-5-fevralya-2019-goda-39/dop-svedeniya/