https://portalpnk.kg/2020/07/08/postanovlenie-pravleniya-nacionalnogo-banka-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-8-ijulya-2020-goda-2020-p-12-39-1-npa/7190-3/