https://portalpnk.kg/2021/04/02/ponyatie-blagotvoritelnoj-deyatelnosti-v-celyah-nalogovogo-ucheta/attachment/9381/