http://portalpnk.kg/2016/04/06/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-6-aprelya-2016-goda-177/4018tablica-1/