http://portalpnk.kg/2017/08/31/raschety-po-nalogovomu-kontraktu/8754-3/