Продолжается подписка на Портал за 2023 год. Подайте заявку и распечатайте счет на оплату

Подать заявку...
https://portalpnk.kg/2023/01/26/byli-vneseny-predlozheniya-priostanovit-vvedenie-ettn-v-chasti-shirokogo-primeneniya/img_7416/
Купить подписку